Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 38/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng...

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 26/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 28 tháng...

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 27/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29...

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh...

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 27/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29...

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 155/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016  NGHỊ...

Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 154/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016  NGHỊ...

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 38/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015  NGHỊ...

Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 19/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015  NGHỊ...

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 18/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015  NGHỊ...

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 55/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014  LUẬT BẢO...
67Thành viênThích
3Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiTheo dõi

Recent Posts

error: Mọi bản quyền thuộc về VBusiness.org. Vui lòng không sao chép khi chưa xin phép