Chúng tôi là VBusiness – Đội ngũ điều hành trang : https://vbusiness.org

Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bạn về các chính sách liên quan đến sự thu thập, sử dụng, và công khai thông tin riêng tư khi bạn sử dụng dịch vụ này.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhằm cung cấp và cải thiện dịch vụ này hơn nữa. Thông qua việc sử dụng dịch vụ, bạn đã đồng ý với sự thu thập và sử dụng thông tin theo quy định của Chính sách này. Trừ khi được xác định trong Chính sách Bảo mật, điều khoản trong Chính sách Bảo mật này có ý nghĩa tương đương như trong Điều khoản Sử dụng, truy cập được từ https://vbusiness.org

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại dữ liệu cần thiết cho nhiều mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ này cho bạn.

Các loại Dữ liệu thu thập :

Dữ liệu Cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin định dạng cá nhân nhất định mà có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận diện bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin định dạng cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Cookies và dữ liệu về Sử dụng

Dữ liệu về sử dụng

Chúng tôi còn có thể thu thập thông tin về sự truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Dữ liệu Sử dụng”). Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, những trang của Dịch vụ mà bạn đã truy cập, thời gian bạn truy cập, thời gian trên những trang đó, công cụ nhận dạng thiết bị và những dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu Cookie

Chúng tôi sử dụng cookies và công cụ theo dõi tương tự để giám sát những hành vi trên Dịch vụ của Chúng tôi và lưu trữ một số dữ liệu nhất định.

Cookie là những tập tin chứa những gói dữ liệu trong đó có thể bao gồm một mã nhận dạng ẩn danh duy nhất. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và lưu giữ trong thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được dùng trong thiết bị phát, thẻ và script để thu thập và giám sát thông tin và để hoàn thiện và phân tích Dịch vụ của Chúng tôi.

Bạn có thể tùy chỉnh cấu hình trình duyệt của bạn chặn tất cả các cookie hoặc thông báo mỗi khi nhận được cookie. Tuy nhiên, nếu bạn không cho phép đặt cookie, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng của Dịch vụ.

Một số ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

 • Cookie Phiên làm việc (Session Cookies): Chúng tôi sử dụng Cookie Phiên làm việc để điều hành Dịch vụ của Chúng tôi.
 • Cookie Tùy chọn (Preference Cookies): Chúng tôi sử dụng Cookie Tùy chọn để ghi nhớ những tùy chọn và cài đặt khác.
 • Cookie Bảo mật (Security Cookies): Chúng tôi sử dụng Cookie Bảo mật cho những mục đích an ninh.

Sử dụng Dữ liệu

VBusiness sử dụng dữ liệu đã được thu thập vào nhiều mục đích:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ.
 • Để thông báo những sự thay đổi của Dịch vụ.
 • Để cho phép bạn tận dụng những tính năng tương tác của Dịch vụ của Chúng tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
 • Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
 • Để cung cấp những phân tích hay thông tin quan trọng nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ.
 • Để giám sát sử dụng Dịch vụ.
 • Để phát hiện, phòng chống và giải quyết những sự cố kĩ thuật.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, sẽ có thể được chuyển đi – và duy trì trên – máy tính đặt ở ngoài tỉnh (thành phố), quốc gia hay vùng lãnh thổ của bạn; tại đó luật bảo vệ dữ liệu có thể khác so với đất nước sở tại.

Nếu bạn đang sinh sống ở ngoài Việt Nam và lựa chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, tới Việt Nam và xử lí chúng ở đây.

Sự cho phép của bạn với Chính sách Bảo mật này cùng với sự cung cấp những thông tin ấy đồng nghĩa với sự đồng ý chuyển dữ liệu.

VBusiness sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ tuân theo Chính sách Bảo mật này; đồng thời Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không được chuyển đến một tổ chức hay quốc gia nào thiếu những chính sách quản lý và giám sát chặt chẽ liên quan đến sự an toàn dữ liệu và các thông tin cá nhân khác.

Công khai Dữ liệu

Yêu cầu pháp lí

VBusiness có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với thiện ý rằng những hành động đó là cần thiết để:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lí
 • Để giữ gìn và bảo vệ quyền lợi hoặc sở hữu của VBusiness
 • Để phòng chống hoặc điều tra những vi phạm liên quan đến Dịch vụ
 • Để đảm bảo sự an toàn cá nhân của người sử dụng Dịch vụ hoặc cộng đồng.
 • Để tránh gặp trách nhiệm pháp lí

Bảo mật Dữ liệu

Sự bảo mật của dữ liệu bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy ghi nhớ rằng không có phương pháp truyền thông tin qua Internet, hay biện pháp lưu trữ điện toán nào là 100% an toàn. Tuy rằng chúng tôi luôn cố gắng áp dụng những biện pháp phù hợp về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối.

Nhà cung cấp Dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty bên thứ ba hoặc những cá nhân khác để hỗ trợ Dịch vụ của Chúng tôi (“Nhà cung cấp Dịch vụ”), để đại diện cho Chúng tôi cung cấp Dịch vụ, để hoàn thành những dịch vụ trên Dịch vụ hoặc để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.

Những công ty bên thứ ba này có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ nhằm phục vụ những công việc trên thay mặt cho chúng tôi và bị ràng buộc không được tiết lộ hay sử dung nó cho bất cứ mục đích khác.

Thống kê

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ của Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích sự sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi

 • Google Analytics

Google Analytics là dịch vụ thống kê trực tuyến cung cấp bởi Google nhằm theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập các website. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để giám sát và quản lí sự sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ của Google khác. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để tạo và cá nhân hóa những quảng cáo trong mạng lưới quảng cáo của họ.

Bạn có thể lựa chọn ngừng cung cấp thông tin về hoạt động của bạn trên DỊch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích mở rộng (add-on) Google Analytics opt-out trên trình duyệt. Tiện ích mở rộng này ngăn chặn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để them thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Chính sách Bảo mật và Điều khoản Sử dụng của Google: http://policies.google.com/privacy?hl=en

Liên kết với Trang web khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các đường link dẫn đến trang khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Nếu bạn nhấn chọn đường link của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khịch bạn nên xem qua Chính sách Bảo mật của tất cả các trang mà bạn đã truy cập.

Chúng tôi không có quyền hạn hay chịu trách nhiệm với nội dung, Chính sách Bảo mật hoặc các hoạt động khác của bất cứ dịch vụ hay trang web bên thứ ba nào.

 Bảo mật dành cho Trẻ em

DỊch vụ của chúng tôi không dành cho đối tượng dưới 18 tuổi.

Chúng tôi không thu thập thông tin định dạng cá nhân từ những người dưới 18 tuổi. Nếu bạn là bố mẹ hay người giám hộ và bạn biết chắc chắn rằng con bạn đã cung cấp chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên lạc chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không có sự xác nhận của gia đình, chúng tôi sẽ lập tức thực hiện những bước cần thiết để loại bỏ thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi vào nhiều thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo bạn những sự thay đổi này bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc một thông báo trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi những thay đổi đó có hiệu lực và đăng tải “thời gian bắt đầu hiệu lực” ở trên cùng trang Chính sách Bảo mật.

Bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này định kì về những thay đổi. Sự thay đổi trong Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực khi được đăng lên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn còn thắc mắc gì về Chính sách Bảo mật này, liên hệ chúng tôi:

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi